Adenosylmetionindekarboxylas (Adenosylmethionine Decarboxylase)

Adenosylmetionindekarboxylas

Ett enzym som katalyserar dekarboxyleringen av S-adenosyl-L-metionin till 5´-deoxy-(5´-),3-aminpropyl-(1),metylsulfoniumsalt. EC 4.1.1.50.

Förklaring på engelska

An enzyme that catalyzes the decarboxylation of S-adenosyl-L-methionine to yield 5′-deoxy-(5′-),3-aminopropyl-(1), methylsulfonium salt. It is one of the enzymes responsible for the synthesis of spermidine from putrescine. EC 4.1.1.50.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Decarboxylase, Adenosylmethionine; S-Adenosylmethionine Decarboxylase; Decarboxylase, S-Adenosylmethionine; S Adenosylmethionine Decarboxylase

Svensk term Adenosylmetionindekarboxylas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Decarboxylase, Adenosylmethionine; S-Adenosylmethionine Decarboxylase; Decarboxylase, S-Adenosylmethionine; S Adenosylmethionine Decarboxylase
Engelsk term Adenosylmethionine Decarboxylase
MESH ID D012437

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.