Adjuvant strålbehandling (Adjuvant Radiotherapy)

Adjuvant strålbehandling

Strålbehandling ges för att förstärka någon annan blankett [publikationstyp] av behandling såsom kirurgi eller kemoterapi. Adjuvant strålbehandling används ofta vid behandling av cancer och kan administreras före eller efter den primära behandlingen.

Förklaring på engelska

Radiotherapy given to augment some other form of treatment such as surgery or chemotherapy. Adjuvant radiotherapy is commonly used in the therapy of cancer and can be administered before or after the primary treatment.

Synonym, svenska: Understödjande radioterapi; Tilläggsbehandling med strålbehandling; Tilläggsbehandling med radioterapi

Synonym, engelska: Adjuvant Radiotherapy; Adjuvant Radiotherapies; Radiotherapies, Adjuvant

Svensk term Adjuvant strålbehandling
Synonym på svenska Understödjande radioterapi; Tilläggsbehandling med strålbehandling; Tilläggsbehandling med radioterapi
Synonym på engelska Adjuvant Radiotherapy; Adjuvant Radiotherapies; Radiotherapies, Adjuvant
Engelsk term Adjuvant Radiotherapy
MESH ID D018714

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.