Adoptiv överföring (Adoptive Transfer)

Adoptiv överföring

En form av passiv immunisering, där redan sensibiliserade immunologiska agens (celler eller serum) överförs till icke-immuna mottagare. När metoden används i cancerterapi kallas den adoptiv immunterap i.

Förklaring på engelska

Form of passive immunization where previously sensitized immunologic agents (cells or serum) are transferred to non-immune recipients. When transfer of cells is used as a therapy for the treatment of neoplasms, it is called adoptive immunotherapy (IMMUNOTHERAPY, ADOPTIVE).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Adoptive Transfers; Adoptive Cell Transfer; Adoptive Cell Transfers; Cell Transfer, Adoptive; Cell Transfers, Adoptive

Svensk term Adoptiv överföring
Synonym på svenska
Synonym på engelska Adoptive Transfers; Adoptive Cell Transfer; Adoptive Cell Transfers; Cell Transfer, Adoptive; Cell Transfers, Adoptive
Engelsk term Adoptive Transfer
MESH ID D019264

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.