Adrenerga medel (Adrenergic Agents)

Adrenerga medel

Läkemedel som verkar på adrenerga receptorer eller påverkar adrenerga transmittorers livscykel. Till dessa hör adrenerga agonister och antagonister samt läkemedel som påverkar syntesen, lagringen, upptaget, metabolismen eller utsöndringen av adrenerga transistorer.

Förklaring på engelska

Drugs that act on adrenergic receptors or affect the life cycle of adrenergic transmitters. Included here are adrenergic agonists and antagonists and agents that affect the synthesis, storage, uptake, metabolism, or release of adrenergic transmitters.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Adrenergic; Adrenergic Drug; Drug, Adrenergic; Adrenergic; Adrenergic Drugs; Drugs, Adrenergic; Adrenergics; Adrenergic Agent; Agent, Adrenergic; Adrenergic Release Inhibitors; Inhibitors, Adrenergic Release; Release Inhibitors, Adrenergic; Adrenergic Synthesis Inhibitors; Inhibitors, Adrenergic Synthesis; Synthesis Inhibitors, Adrenergic; Adrenergic Neurohumor Depleters; Depleters, Adrenergic Neurohumor; Neurohumor Depleters, Adrenergic; Adrenergic Effect; Effect, Adrenergic; Adrenergic Effects; Effects, Adrenergic; Adrenergic Neuron Agents; Agents, Adrenergic Neuron; Neuron Agents, Adrenergic; Adrenergic Neuron Drugs; Drugs, Adrenergic Neuron; Neuron Drugs, Adrenergic; Sympathetic Transmitter Releasers; Releasers, Sympathetic Transmitter; Transmitter Releasers, Sympathetic

Svensk term Adrenerga medel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Adrenergic; Adrenergic Drug; Drug, Adrenergic; Adrenergic; Adrenergic Drugs; Drugs, Adrenergic; Adrenergics; Adrenergic Agent; Agent, Adrenergic; Adrenergic Release Inhibitors; Inhibitors, Adrenergic Release; Release Inhibitors, Adrenergic; Adrenergic Synthesis Inhibitors; Inhibitors, Adrenergic Synthesis; Synthesis Inhibitors, Adrenergic; Adrenergic Neurohumor Depleters; Depleters, Adrenergic Neurohumor; Neurohumor Depleters, Adrenergic; Adrenergic Effect; Effect, Adrenergic; Adrenergic Effects; Effects, Adrenergic; Adrenergic Neuron Agents; Agents, Adrenergic Neuron; Neuron Agents, Adrenergic; Adrenergic Neuron Drugs; Drugs, Adrenergic Neuron; Neuron Drugs, Adrenergic; Sympathetic Transmitter Releasers; Releasers, Sympathetic Transmitter; Transmitter Releasers, Sympathetic
Engelsk term Adrenergic Agents
MESH ID D018663

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.