Adrenerga receptorer (Adrenergic Receptors)

Adrenerga receptorer

Cellyteproteiner som binder adrenalin och/eller noradrenalin med hög affinitet och sätter igång intracellulära förändringar. De två största klasserna av adrenerga receptorer, alfa och beta, särskildes ursprungligen utifrån sin cellulära verkan, men skiljs numera åt av sin relativa affinitet för karakteristiska syntetiska ligander. Adrenerga receptorer kan också klassificeras baserat på vilka undertyper av G-proteiner de binder, ett system som inte tar hänsyn till distinktionen alfa-beta.

Förklaring på engelska

Cell-surface proteins that bind epinephrine and/or norepinephrine with high affinity and trigger intracellular changes. The two major classes of adrenergic receptors, alpha and beta, were originally discriminated based on their cellular actions but now are distinguished by their relative affinity for characteristic synthetic ligands. Adrenergic receptors may also be classified according to the subtypes of G-proteins with which they bind; this scheme does not respect the alpha-beta distinction.

Synonym, svenska: Adrenoceptorer; Norepinefrinreceptorer; Receptor, adrenergisk; Receptor, norepinefrin

Synonym, engelska: Epinephrine Receptors; Receptors, Epinephrine; Adrenergic Receptor; Receptor, Adrenergic; Adrenergic Receptors; Adrenoceptor; Adrenoceptors; Norepinephrine Receptors; Receptors, Norepinephrine; Norepinephrine Receptor; Receptor, Norepinephrine

Svensk term Adrenerga receptorer
Synonym på svenska Adrenoceptorer; Norepinefrinreceptorer; Receptor, adrenergisk; Receptor, norepinefrin
Synonym på engelska Epinephrine Receptors; Receptors, Epinephrine; Adrenergic Receptor; Receptor, Adrenergic; Adrenergic Receptors; Adrenoceptor; Adrenoceptors; Norepinephrine Receptors; Receptors, Norepinephrine; Norepinephrine Receptor; Receptor, Norepinephrine
Engelsk term Adrenergic Receptors
MESH ID D011941

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.