Adrenerga upptagshämmare (Adrenergic Uptake Inhibitors)

Adrenerga upptagshämmare

Läkemedel som blockerar överföringen av adrenerga transmittorer till axonändarna eller deras lagringsvesiklar. Tricykliska antidepressiva medel och amfetamin är terapeutiskt viktiga läkemedel som verk ar på detta sätt.

Förklaring på engelska

Drugs that block the transport of adrenergic transmitters into axon terminals or into storage vesicles within terminals. The tricyclic antidepressants (ANTIDEPRESSIVE AGENTS, TRICYCLIC) and amphetamines are among the therapeutically important drugs that may act via inhibition of adrenergic transport. Many of these drugs also block transport of serotonin.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Inhibitors, Adrenergic Reuptake; Reuptake Inhibitors, Adrenergic; Uptake Inhibitors, Adrenergic; Adrenergic Reuptake Inhibitors; Inhibitors, Adrenergic Uptake

Svensk term Adrenerga upptagshämmare
Synonym på svenska
Synonym på engelska Inhibitors, Adrenergic Reuptake; Reuptake Inhibitors, Adrenergic; Uptake Inhibitors, Adrenergic; Adrenergic Reuptake Inhibitors; Inhibitors, Adrenergic Uptake
Engelsk term Adrenergic Uptake Inhibitors
MESH ID D018759

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.