Aegle (Aegle)

Aegle

En växtsläkt av familj RUTACEAE.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family RUTACEAE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Aegles; Aegle marmelos; Aegle marmelo; marmelo, Aegle; Crateva marmelos; Crateva marmelo; marmelos, Crateva

Svensk term Aegle
Synonym på svenska
Synonym på engelska Aegles; Aegle marmelos; Aegle marmelo; marmelo, Aegle; Crateva marmelos; Crateva marmelo; marmelos, Crateva
Engelsk term Aegle
MESH ID D045471

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.