Aeromonadaceae (Aeromonadaceae)

Aeromonadaceae

En familj av gramnegativa fakultativt anaeroba bakterier, allestädes närvarande i färskt och bräckt vatten, och associerad med GASTROINTESTINALA SJUKDOMAR.

Förklaring på engelska

A family of gram-negative facultatively anaerobic bacteria, ubiquitous in fresh and brackish water, and associated with GASTROINTESTINAL DISEASES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Aeromonadaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Aeromonadaceae
MESH ID D044044

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.