Aeropyrum (Aeropyrum)

Aeropyrum

Ett släkte av anaerob, kemolitotrop coccoid ARCHAEA, i familj DESULFUROCOCCACEAE. De lever i marina miljöer.

Förklaring på engelska

A genus of anaerobic, chemolithotropic coccoid ARCHAEA, in the family DESULFUROCOCCACEAE. They live in marine environments.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Aeropyrum
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Aeropyrum
MESH ID D041522

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.