Aftös stomatit (Aphthous Stomatitis)

Aftös stomatit

En återkommande sjukdom i munslimhinnan av okänd etiologi. Det kännetecknas av små vita ulcerativa lesioner, enkla eller multipla, runda eller ovala. Två till åtta grödor av lesioner förekommer per år, varar i 7 till 14 dagar och läker sedan utan ärrbildning. (Från Jablonskis Dictionary of Dentistry, 1992, p742)

Förklaring på engelska

A recurrent disease of the oral mucosa of unknown etiology. It is characterized by small white ulcerative lesions, single or multiple, round or oval. Two to eight crops of lesions occur per year, lasting for 7 to 14 days and then heal without scarring. (From Jablonski’s Dictionary of Dentistry, 1992, p742)

Synonym, svenska: Afte; Stomatit, aftös; Förkylningsblåsor i munnen

Synonym, engelska: Aphthous Stomatitides; Aphthous Stomatitis; Stomatitides, Aphthous; Ulcer, Aphthous; Aphthous Ulcer; Aphthous Ulcers; Ulcers, Aphthous; Aphthae; Canker Sore; Canker Sores; Sore, Canker; Sores, Canker; Periadenitis Mucosa Necrotica Recurrens

Svensk term Aftös stomatit
Synonym på svenska Afte; Stomatit, aftös; Förkylningsblåsor i munnen
Synonym på engelska Aphthous Stomatitides; Aphthous Stomatitis; Stomatitides, Aphthous; Ulcer, Aphthous; Aphthous Ulcer; Aphthous Ulcers; Ulcers, Aphthous; Aphthae; Canker Sore; Canker Sores; Sore, Canker; Sores, Canker; Periadenitis Mucosa Necrotica Recurrens
Engelsk term Aphthous Stomatitis
MESH ID D013281

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.