Ägglossningsförutsägelse (Ovulation Prediction)

Ägglossningsförutsägelse

Att förutsäga tid för ÄGGLOSSNING kan uppnås genom att mäta den preovulatoriska höjningen av ESTRADIOL; LUTEINISERANDE HORMON eller andra hormoner i BLOD eller URIN. Noggrannheten i ägglossningsprognosen beror på fullständigheten av hormonprofilerna och förmågan att bestämma preovulatoriska LH-toppen.

Förklaring på engelska

Predicting the time of OVULATION can be achieved by measuring the preovulatory elevation of ESTRADIOL; LUTEINIZING HORMONE or other hormones in BLOOD or URINE. Accuracy of ovulation prediction depends on the completeness of the hormone profiles, and the ability to determine the preovulatory LH peak.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Prediction, Ovulation; Predicting Ovulation

Svensk term Ägglossningsförutsägelse
Synonym på svenska
Synonym på engelska Prediction, Ovulation; Predicting Ovulation
Engelsk term Ovulation Prediction
MESH ID D044384

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.