Agonister för excitatoriska aminosyror (Excitatory Amino Acid Agonists)

Agonister för excitatoriska aminosyror

Läkemedel som binder till och aktiverar receptorer för excitatoriska aminosyror.

Förklaring på engelska

Drugs that bind to and activate excitatory amino acid receptors.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Amino Acid Agonist, Excitatory; Amino Acid Agonists, Excitatory; EAA Agonists; Agonists, EAA; Amino Acids, Excitatory, Agonists; EAA Agonist; Agonist, EAA; Agonists, Excitatory Amino Acid; Excitatory Amino Acid Agonist; Glutamate Agonists; Agonists, Glutamate; Glutamate Agonist; Agonist, Glutamate

Svensk term Agonister för excitatoriska aminosyror
Synonym på svenska
Synonym på engelska Amino Acid Agonist, Excitatory; Amino Acid Agonists, Excitatory; EAA Agonists; Agonists, EAA; Amino Acids, Excitatory, Agonists; EAA Agonist; Agonist, EAA; Agonists, Excitatory Amino Acid; Excitatory Amino Acid Agonist; Glutamate Agonists; Agonists, Glutamate; Glutamate Agonist; Agonist, Glutamate
Engelsk term Excitatory Amino Acid Agonists
MESH ID D018690

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.