Akustisk reflex (Acoustic Reflex)

Akustisk reflex

Intra-aural sammandragning av tympanisk tensor och stapedius som svar på ljud.

Förklaring på engelska

Intra-aural contraction of tensor tympani and stapedius in response to sound.

Synonym, svenska: Akustisk reflex

Synonym, engelska: Acoustic Reflex

Svensk term Akustisk reflex
Synonym på svenska Akustisk reflex
Synonym på engelska Acoustic Reflex
Engelsk term Acoustic Reflex
MESH ID D012022

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.