Alaryngealt tal (Alaryngeal Speech)

Alaryngealt tal

Metoder för att möjliggöra en patient utan struphuvud eller med en icke-funktionell struphuvud att producera röst eller tal. metoder kan vara pneumatiska eller elektroniska.

Förklaring på engelska

Methods of enabling a patient without a larynx or with a non-functional larynx to produce voice or speech. The methods may be pneumatic or electronic.

Synonym, svenska: Alaryngealt tal

Synonym, engelska: Alaryngeal Speech; Voice Production, Alaryngeal; Alaryngeal Voice Production; Alaryngeal Voice Productions; Production, Alaryngeal Voice; Productions, Alaryngeal Voice; Voice Productions, Alaryngeal

Svensk term Alaryngealt tal
Synonym på svenska Alaryngealt tal
Synonym på engelska Alaryngeal Speech; Voice Production, Alaryngeal; Alaryngeal Voice Production; Alaryngeal Voice Productions; Production, Alaryngeal Voice; Productions, Alaryngeal Voice; Voice Productions, Alaryngeal
Engelsk term Alaryngeal Speech
MESH ID D013071

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.