Alcaligenaceae (Alcaligenaceae)

Alcaligenaceae

En familj av gramnegativa, aeroba, icke-sporbildande stavar eller kocker av ordningen BURKHOLDERIALES, vilket inkluderar. En välkänd släkt som inkluderar ACHROMOBACTER; ALCALIGENES; och BORDETELLA.

Förklaring på engelska

A family of gram-negative, aerobic, non-spore forming rods or cocci of the order BURKHOLDERIALES, which include . A well-known genera which includes ACHROMOBACTER; ALCALIGENES; and BORDETELLA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Alcaligenaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Alcaligenaceae
MESH ID D042401

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.