Aldehydoxidas (Aldehyde Oxidase)

Aldehydoxidas

Ett aldehydoxidoreduktas uttryckt främst i levern; LUNGOR; och NJURE. Det katalyserar oxidationen av en mängd olika organiska aldehyder och N-heterocykliska föreningar till KARBOXYLSYROR och oxiderar också kinolin- och pyridinderivat. Enzymet använder molybdenkofaktor och FAD som kofaktorer.

Förklaring på engelska

An aldehyde oxidoreductase expressed predominantly in the LIVER; LUNGS; and KIDNEY. It catalyzes the oxidation of a variety of organic aldehydes and N-heterocyclic compounds to CARBOXYLIC ACIDS, and also oxidizes quinoline and pyridine derivatives. The enzyme utilizes molybdenum cofactor and FAD as cofactors.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Oxidase, Aldehyde

Svensk term Aldehydoxidas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Oxidase, Aldehyde
Engelsk term Aldehyde Oxidase
MESH ID D042931

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.