Alendronat (Alendronate)

Alendronat

Ett icke-hormonellt läkemedel för behandling av postmenopausbenskörhet hos kvinnor. Medlet främjar benbyggnad och återställer delvis förlorad benvävnad.

Förklaring på engelska

A nonhormonal medication for the treatment of postmenopausal osteoporosis in women. This drug builds healthy bone, restoring some of the bone loss as a result of osteoporosis.

Synonym, svenska: Fosamax; Alendronsyra; Alendronatnatrium

Synonym, engelska: 4-Amino-1-Hydroxybutylidene 1,1-Biphosphonate; Aminohydroxybutane Bisphosphonate; MK-217; MK 217; MK217; Alendronate Monosodium Salt, Trihydrate; Alendronate Sodium; Fosamax

Svensk term Alendronat
Synonym på svenska Fosamax; Alendronsyra; Alendronatnatrium
Synonym på engelska 4-Amino-1-Hydroxybutylidene 1,1-Biphosphonate; Aminohydroxybutane Bisphosphonate; MK-217; MK 217; MK217; Alendronate Monosodium Salt, Trihydrate; Alendronate Sodium; Fosamax
Engelsk term Alendronate
MESH ID D019386

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.