Alfa1beta1-integrin (Integrin alpha1beta1)

Alfa1beta1-integrin

Alfa1beta1-integrin verkar som receptor för laminin och kollagen. Under utvecklingsstadiet sker en omfattande produktion, men hos vuxna individer utgör det den viktigaste lamininreceptorn i mogna celler av glatt muskulatur, där det har betydelse för upprätthållande av fenotypdifferentieringen hos dessa celler. Alfa1beta1-integrin finns även i lymfocyter och mikrokärlens endotelceller och kan spela roll vid nybildning av blodkärl. I schwannceller och neurallistceller är det envolverat i cellmigration. Det går också under benämningarna VLA-1 och CD49a-CD29.

Förklaring på engelska

Integrin alpha1beta1 functions as a receptor for LAMININ and COLLAGEN. It is widely expressed during development, but in the adult is the predominant laminin receptor (RECEPTORS, LAMININ) in mature SMOOTH MUSCLE CELLS, where it is important for maintenance of the differentiated phenotype of these cells. Integrin alpha1beta1 is also found in LYMPHOCYTES and microvascular endothelial cells, and may play a role in angiogenesis. In SCHWANN CELLS and neural crest cells, it is involved in cell migration. Integrin alpha1beta1 is also known as VLA-1 and CD49a-CD29.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha1beta1, Integrin; VLA-1; Integrin alpha(1)beta(1); CD49a-CD29; alpha1beta1 Integrin; Integrin, alpha1beta1

Svensk term Alfa1beta1-integrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha1beta1, Integrin; VLA-1; Integrin alpha(1)beta(1); CD49a-CD29; alpha1beta1 Integrin; Integrin, alpha1beta1
Engelsk term Integrin alpha1beta1
MESH ID D039222

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.