Alfa2-integrin (Integrin alpha2)

Alfa2-integrin

En alfaunderenhet av integrin som primärt ingår förening med beta1-integrin och bildar alfa2beta1-integrinheterodimeren. Den innehåller en domän med homologi med kollagenbindande domäner hos von Willebrand-faktorn.

Förklaring på engelska

An integrin alpha subunit that primarily combines with INTEGRIN BETA1 to form the INTEGRIN ALPHA2BETA1 heterodimer. It contains a domain which has homology to collagen-binding domains found in von Willebrand factor.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha2, Integrin; GPIa; alpha2 Integrin; Integrin, alpha2; Platelet Glycoprotein Ia; Glycoprotein Ia, Platelet; Antigens, CD49b; CD49b Antigens; VLA-2 alpha Chain; VLA 2 alpha Chain; alpha Chain, VLA-2; CD49b Antigen; Antigen, CD49b

Svensk term Alfa2-integrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha2, Integrin; GPIa; alpha2 Integrin; Integrin, alpha2; Platelet Glycoprotein Ia; Glycoprotein Ia, Platelet; Antigens, CD49b; CD49b Antigens; VLA-2 alpha Chain; VLA 2 alpha Chain; alpha Chain, VLA-2; CD49b Antigen; Antigen, CD49b
Engelsk term Integrin alpha2
MESH ID D039421

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.