Alfa2beta1-integrin (Integrin alpha2beta1)

Alfa2beta1-integrin

Ett integrin som återfinns på fibroblaster, blodplättar, endotel- och epitelceller och lymfocyter, där det verkar som receptor för kollagen och laminin. Trots att det ursprungligen betraktades som kollagenreceptorn, är det en av flera kollagenreceptorer. Ligandbindning till alfa2beta1-integrin utlöser en kaskad av intracellulära signaler, inkl. aktivering av p38-MAP-kinas.

Förklaring på engelska

An integrin found on fibroblasts, platelets, endothelial and epithelial cells, and lymphocytes where it functions as a receptor for COLLAGEN and LAMININ. Although originally referred to as the collagen receptor, it is one of several receptors for collagen. Ligand binding to integrin alpha2beta1 triggers a cascade of intracellular signaling, including activation of p38 MAP kinase.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha2beta1, Integrin; VLA-2; VLA 2; Glycoprotein Ia-IIa; Glycoprotein Ia IIa; alpha2beta1Integrin; Very Late Antigen-2; Late Antigen-2, Very; Very Late Antigen 2; CD49b-CD29; CD49b CD29; Platelet Membrane Glycoprotein Heterodimer Ia-IIa; Platelet Membrane Glycoprotein Heterodimer Ia IIa

Svensk term Alfa2beta1-integrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha2beta1, Integrin; VLA-2; VLA 2; Glycoprotein Ia-IIa; Glycoprotein Ia IIa; alpha2beta1Integrin; Very Late Antigen-2; Late Antigen-2, Very; Very Late Antigen 2; CD49b-CD29; CD49b CD29; Platelet Membrane Glycoprotein Heterodimer Ia-IIa; Platelet Membrane Glycoprotein Heterodimer Ia IIa
Engelsk term Integrin alpha2beta1
MESH ID D038982

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.