Alfa3-integrin (Integrin alpha3)

Alfa3-integrin

En alfaunderenhet av integrin som uppträder i olika flätade isoformer. Isoformerna uttrycks på olika sätt hos specifika celltyper och under olika utvecklingsstadier. Alfa3-integrin förenar sig med beta1-integrin till alfa3beta1-integrin, en heterodimer som huvudsakligen finns i epitelceller.

Förklaring på engelska

An integrin alpha subunit that occurs as alternatively spliced isoforms. The isoforms are differentially expressed in specific cell types and at specific developmental stages. Integrin alpha3 combines with INTEGRIN BETA1 to form INTEGRIN ALPHA3BETA1 which is a heterodimer found primarily in epithelial cells.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha3, Integrin; alpha(3) Integrin; CD49c Antigens; Fusion Regulatory Protein-2; Fusion Regulatory Protein 2; Antigens, CD49c; CD49c Antigen; Antigen, CD49c; FRP-2

Svensk term Alfa3-integrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha3, Integrin; alpha(3) Integrin; CD49c Antigens; Fusion Regulatory Protein-2; Fusion Regulatory Protein 2; Antigens, CD49c; CD49c Antigen; Antigen, CD49c; FRP-2
Engelsk term Integrin alpha3
MESH ID D039422

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.