Alfa3beta1-integrin (Integrin alpha3beta1)

Alfa3beta1-integrin

Cellytereceptor för laminin, epiligrin, fibronektiner, entaktin och kollagen. Alfa3beta1-integrin är det huvudsakliga integrinet i epitelceller, där det har en roll i sammanfogandet av basalmembran, för cellmigration och för reglering av funktionerna hos andra integriner. Två olika splitsade isoformer av alfaunderenheten kommer till differentierat uttryck i olika celltyper.

Förklaring på engelska

Cell surface receptor for LAMININ, epiligrin, FIBRONECTINS, entactin, and COLLAGEN. Integrin alpha3beta1 is the major integrin present in EPITHELIAL CELLS, where it plays a role in the assembly of BASEMENT MEMBRANE as well as in cell migration, and may regulate the functions of other integrins. Two alternatively spliced isoforms of the alpha subunit (INTEGRIN ALPHA3), are differentially expressed in different cell types.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha3beta1, Integrin; Gap b3; VLA-3; alpha3beta1 Epiligrin Receptor; Epiligrin Receptor, alpha3beta1; Receptor, alpha3beta1 Epiligrin; Epiligrin Receptor; Receptor, Epiligrin; Galactoprotein b3; Integrin alpha(3)beta(1); Laminin-5 Receptor (alpha3beta1 integrin); CD49c-CD29; alpha3beta1 Integrin; Integrin, alpha3beta1

Svensk term Alfa3beta1-integrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha3beta1, Integrin; Gap b3; VLA-3; alpha3beta1 Epiligrin Receptor; Epiligrin Receptor, alpha3beta1; Receptor, alpha3beta1 Epiligrin; Epiligrin Receptor; Receptor, Epiligrin; Galactoprotein b3; Integrin alpha(3)beta(1); Laminin-5 Receptor (alpha3beta1 integrin); CD49c-CD29; alpha3beta1 Integrin; Integrin, alpha3beta1
Engelsk term Integrin alpha3beta1
MESH ID D039201

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.