Alfa4beta1-integrin (Integrin alpha4beta1)

Alfa4beta1-integrin

Alfa4beta1-integrin är en receptor för fibronektin och vcam-1 på lymfocyter, monocyter, eosinofiler, NK-celler och tymocyter. Det är verksamt både vid cell-celladhesion och adhesion mellan celler och extracellulär matrix, och har en roll vid inflammation, hematopoetiska cellers målsökande och immunfunktioner, och ingår i skelettmuskelbildning, neurallistvandring och -utveckling, lymfocytmognad och moderkakans och hjärtats morfogenes.

Förklaring på engelska

Integrin alpha4beta1 is a FIBRONECTIN and VCAM-1 receptor present on LYMPHOCYTES; MONOCYTES; EOSINOPHILS; NK CELLS and thymocytes. It is involved in both cell-cell and cell- EXTRACELLULAR MATRIX adhesion and plays a role in INFLAMMATION, hematopoietic cell homing and immune function, and has been implicated in skeletal MYOGENESIS; NEURAL CREST migration and proliferation, lymphocyte maturation and morphogenesis of the PLACENTA and HEART.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha4beta1, Integrin; VLA-4; Integrin alpha(4)beta(1); alpha4beta1 Integrin; Integrin, alpha4beta1; Very Late Activation Antigen-4; Very Late Activation Antigen 4; Very Late Antigen-4; Antigen-4, Very Late; Late Antigen-4, Very; Very Late Antigen 4; CD49d-CD29; Integrin Heterodimer alpha4beta1; Heterodimer alpha4beta1, Integrin; alpha4beta1, Integrin Heterodimer

Svensk term Alfa4beta1-integrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha4beta1, Integrin; VLA-4; Integrin alpha(4)beta(1); alpha4beta1 Integrin; Integrin, alpha4beta1; Very Late Activation Antigen-4; Very Late Activation Antigen 4; Very Late Antigen-4; Antigen-4, Very Late; Late Antigen-4, Very; Very Late Antigen 4; CD49d-CD29; Integrin Heterodimer alpha4beta1; Heterodimer alpha4beta1, Integrin; alpha4beta1, Integrin Heterodimer
Engelsk term Integrin alpha4beta1
MESH ID D039041

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.