Alfa5-integrin (Integrin alpha5)

Alfa5-integrin

Denna alfa-integrinunderenhet ingår förening med beta1-integrin och bildar en receptor (alfa5beta1-integrin) som binder fibronektin och laminin. Proteinet genomgår en posttranslationsklyvning till en tung och en lätt kedja som är hopkopplade med disulfidbindningar.

Förklaring på engelska

This integrin alpha subunit combines with INTEGRIN BETA1 to form a receptor (INTEGRIN ALPHA5BETA1) that binds FIBRONECTIN and LAMININ. It undergoes posttranslational cleavage into a heavy and a light chain that are connected by disulfide bonds.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha5, Integrin; alpha(5) Integrin; alpha5 Integrin; Integrin, alpha5; VLA-5 alpha Chain; VLA 5 alpha Chain; alpha Chain, VLA-5; CD49e Antigens; Platelet Glycoprotein Ic; Glycoprotein Ic, Platelet; Ic, Platelet Glycoprotein; Integrin alphaF; alphaF, Integrin; CD49e Antigen; Antigen, CD49e; Antigens, CD49e

Svensk term Alfa5-integrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha5, Integrin; alpha(5) Integrin; alpha5 Integrin; Integrin, alpha5; VLA-5 alpha Chain; VLA 5 alpha Chain; alpha Chain, VLA-5; CD49e Antigens; Platelet Glycoprotein Ic; Glycoprotein Ic, Platelet; Ic, Platelet Glycoprotein; Integrin alphaF; alphaF, Integrin; CD49e Antigen; Antigen, CD49e; Antigens, CD49e
Engelsk term Integrin alpha5
MESH ID D039482

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.