Alfa5beta1-integrin (Integrin alpha5beta1)

Alfa5beta1-integrin

Ett integrin som finns i fibroblaster, blodplättar, monocyter och lymfocyter. Alfa5beta1-integrin är den klassiska fibronektinreceptorn, men den verkar även som receptor för laminin och flera andra proteiner i den extracellulära matrisen.

Förklaring på engelska

An integrin found in FIBROBLASTS; PLATELETS; MONOCYTES, and LYMPHOCYTES. Integrin alpha5beta1 is the classical receptor for FIBRONECTIN, but it also functions as a receptor for LAMININ and several other EXTRACELLULAR MATRIX PROTEINS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha5beta1, Integrin; Integrin alpha-5 beta-1; Integrin alpha 5 beta 1; alpha-5 beta-1, Integrin; beta-1, Integrin alpha-5; Platelet Glycoprotein Ic-IIa; Glycoprotein Ic-IIa, Platelet; Ic-IIa, Platelet Glycoprotein; Platelet Glycoprotein Ic IIa; VLA-5; VLA-5 Receptors; VLA 5 Receptors; Fibronectin Receptor; Receptor, Fibronectin; Receptors, VLA-5; Receptors, VLA 5

Svensk term Alfa5beta1-integrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha5beta1, Integrin; Integrin alpha-5 beta-1; Integrin alpha 5 beta 1; alpha-5 beta-1, Integrin; beta-1, Integrin alpha-5; Platelet Glycoprotein Ic-IIa; Glycoprotein Ic-IIa, Platelet; Ic-IIa, Platelet Glycoprotein; Platelet Glycoprotein Ic IIa; VLA-5; VLA-5 Receptors; VLA 5 Receptors; Fibronectin Receptor; Receptor, Fibronectin; Receptors, VLA-5; Receptors, VLA 5
Engelsk term Integrin alpha5beta1
MESH ID D039081

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.