Alfa6beta1-integrin (Integrin alpha6beta1)

Alfa6beta1-integrin

En cellytereceptor som förmedlar adhesion till den extracellulära matrisen och till andra celler genom att binda till laminin. Den deltar i cellmigration, embryoutveckling, leukocytaktivering och tumörcellsetablering. Alfa6beta1-integrin är den viktigaste lamininreceptorn på blodplättar, leukocyter och många epitelceller, och genom ligandbindning kan ett antal signalöverföringsvägar aktiveras. Alternativ splitsning av cytoplasmadomänen hos alfa6-underenheten leder till bildande av A- och B-isoformer av heterodimeren, vilka uttrycks på ett vävnadsspecifikt sätt.

Förklaring på engelska

A cell surface receptor mediating cell adhesion to the EXTRACELLULAR MATRIX and to other cells via binding to LAMININ. It is involved in cell migration, embryonic development, leukocyte activation and tumor cell invasiveness. Integrin alpha6beta1 is the major laminin receptor on PLATELETS; LEUKOCYTES; and many EPITHELIAL CELLS, and ligand binding may activate a number of signal transduction pathways. Alternative splicing of the cytoplasmic domain of the alpha6 subunit (INTEGRIN ALPHA6) results in the formation of A and B isoforms of the heterodimer, which are expressed in a tissue-specific manner.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha6beta1, Integrin; alpha6beta1 Integrin; Integrin, alpha6beta1; VLA-6; VLA 6; Integrin alpha(6)beta(1); Platelet Glycoprotein I’c-IIa; Glycoprotein I’c-IIa, Platelet; I’c-IIa, Platelet Glycoprotein; Platelet Glycoprotein I’c IIa; alpha 6 beta 1 Integrin; CD49f-CD29; CD49f CD29; Integrin alpha6Bbeta1; alpha6Bbeta1, Integrin; Integrin alpha6Abeta1; alpha6Abeta1, Integrin

Svensk term Alfa6beta1-integrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha6beta1, Integrin; alpha6beta1 Integrin; Integrin, alpha6beta1; VLA-6; VLA 6; Integrin alpha(6)beta(1); Platelet Glycoprotein I’c-IIa; Glycoprotein I’c-IIa, Platelet; I’c-IIa, Platelet Glycoprotein; Platelet Glycoprotein I’c IIa; alpha 6 beta 1 Integrin; CD49f-CD29; CD49f CD29; Integrin alpha6Bbeta1; alpha6Bbeta1, Integrin; Integrin alpha6Abeta1; alpha6Abeta1, Integrin
Engelsk term Integrin alpha6beta1
MESH ID D039121

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.