Alfaendorfin (alpha-Endorphin)

Alfaendorfin

En endogen opioidpeptid härledd från BETA-LIPOTROPIN i pro-opiomelanokortin-systemet (POMC). Det är 16-aminosyrasekvensen av N-terminalen av BETA-ENDORFIN och skiljer sig från GAMMA-ENDORFIN med en aminosyra (betaendorfin 1-17).

Förklaring på engelska

An endogenous opioid peptide derived from BETA-LIPOTROPIN of the pro-opiomelanocortin (POMC) system. It is the 16-amino acid sequence of the N-terminal of BETA-ENDORPHIN and differs from GAMMA-ENDORPHIN by one amino acid (beta-endorphin 1-17).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha Endorphin; beta-Endorphin (1-16); Endorphin, alpha

Svensk term Alfaendorfin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha Endorphin; beta-Endorphin (1-16); Endorphin, alpha
Engelsk term alpha-Endorphin
MESH ID D018822

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.