Alfakrystallin A-kedja (alpha-Crystallin A Chain)

Alfakrystallin A-kedja

En av subenheterna av alfakrystalliner. Till skillnad från ALPHA-CRYSTALLIN B CHAIN begränsas uttrycket av ALPHA-CRYSTALLIN A CHAIN främst till linsen (LENS, CRYSTALLIN).

Förklaring på engelska

One of the subunits of alpha-crystallins. Unlike ALPHA-CRYSTALLIN B CHAIN the expression of ALPHA-CRYSTALLIN A CHAIN is limited primarily to the lens (LENS, CRYSTALLINE).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha Crystallin A Chain; alpha-Crystallin, A Subunit; alpha Crystallin, A Subunit; alpha A-Crystallin; alpha A Crystallin; Crystallins, alpha A Chain

Svensk term Alfakrystallin A-kedja
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha Crystallin A Chain; alpha-Crystallin, A Subunit; alpha Crystallin, A Subunit; alpha A-Crystallin; alpha A Crystallin; Crystallins, alpha A Chain
Engelsk term alpha-Crystallin A Chain
MESH ID D038202

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.