Alfamannosidas (alpha-Mannosidase)

Alfamannosidas

Ett enzym som katalyserar HYDROLYSEN av terminala, icke-reducerande alfa-D-mannosrester i alfa-D-mannosider. Enzymet spelar en roll vid bearbetning av nybildade N-glykaner och vid nedbrytning av mogna GLYKOPROTEINER. Det finns flera isoformer av alfamannosidas, var och en har sin egen specifika cellulära plats och pH-optimalt. Defekter i enzymets lysosomala blankett [publikationstyp] resulterar i en uppbyggnad av mellanliggande metaboliter av mannosid och sjukdom ALPHA-MANNOSIDOSIS.

Förklaring på engelska

An enzyme that catalyzes the HYDROLYSIS of terminal, non-reducing alpha-D-mannose residues in alpha-D-mannosides. The enzyme plays a role in the processing of newly formed N-glycans and in degradation of mature GLYCOPROTEINS. There are multiple isoforms of alpha-mannosidase, each having its own specific cellular location and pH optimum. Defects in the lysosomal form of the enzyme results in a buildup of mannoside intermediate metabolites and the disease ALPHA-MANNOSIDOSIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha Mannosidase; alpha-D-Mannoside Mannohydrolase; Mannohydrolase, alpha-D-Mannoside; alpha D Mannoside Mannohydrolase; Neutral alpha-Mannosidase; Neutral alpha Mannosidase; alpha-Mannosidase, Neutral; alpha-D-Mannosidase; alpha D Mannosidase; Lysosomal alpha-Mannosidase; Lysosomal alpha Mannosidase; alpha-Mannosidase, Lysosomal; LAMAN; alpha Mannosidase B; Mannosidase B, alpha

Svensk term Alfamannosidas
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha Mannosidase; alpha-D-Mannoside Mannohydrolase; Mannohydrolase, alpha-D-Mannoside; alpha D Mannoside Mannohydrolase; Neutral alpha-Mannosidase; Neutral alpha Mannosidase; alpha-Mannosidase, Neutral; alpha-D-Mannosidase; alpha D Mannosidase; Lysosomal alpha-Mannosidase; Lysosomal alpha Mannosidase; alpha-Mannosidase, Lysosomal; LAMAN; alpha Mannosidase B; Mannosidase B, alpha
Engelsk term alpha-Mannosidase
MESH ID D043323

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.