Alfamovirus (Alfamovirus)

Alfamovirus

Ett släkte tillhörande familjen Bromoviridae, med många värdar. Överföring sker med bladlöss, och typarten är Alfalfa mosaikvirus.

Förklaring på engelska

A genus of the family BROMOVIRIDAE with a wide host range. Transmission is by aphids and the type species is ALFALFA MOSAIC VIRUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Alfamoviruses

Svensk term Alfamovirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Alfamoviruses
Engelsk term Alfamovirus
MESH ID D019178

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.