AlfaV-integrin (Integrin alphaV)

AlfaV-integrin

Ett alfa-integrin med molekylvikten 160 kD som förekommer i en rad olika celltyper. Det genomgår posttranslationsspjälkning till en tung och en lätt kedja som är förbundna med disulfidbindningar. Alfa5-integrin kan ingå förening med ett flertal olika betaunderenheter till att bilda heterodimerer som vanligtvis binder till extracellulära proteiner med RGD-sekvenser.

Förklaring på engelska

An alpha integrin with a molecular weight of 160-kDa that is found in a variety of cell types. It undergoes posttranslational cleavage into a heavy and a light chain that are connected by disulfide bonds. Integrin alphaV can combine with several different beta subunits to form heterodimers that generally bind to RGD sequence-containing extracellular matrix proteins.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alphaV, Integrin; alpha(V) Integrin; Integrin alpha V; alpha V, Integrin; CD51 Antigens; alphav Integrin; Integrin, alphav; Antigens, CD51; CD51 Antigen; Antigen, CD51

Svensk term AlfaV-integrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alphaV, Integrin; alpha(V) Integrin; Integrin alpha V; alpha V, Integrin; CD51 Antigens; alphav Integrin; Integrin, alphav; Antigens, CD51; CD51 Antigen; Antigen, CD51
Engelsk term Integrin alphaV
MESH ID D039564

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.