AlfaVbeta3-integrin (Integrin alphaVbeta3)

AlfaVbeta3-integrin

Ett integrin som binder till plasmaproteiner och proteiner i den extracellulära matrisen. AlfaVbeta3-integrin framställs i stor mängd i osteoklaster, där det kan spela en stor roll vid benvävnadsresorption. Det har även stor utbredning i glatt kärlmuskulatur och endotelceller, samt i vissa tumörceller, där det ingår i kärlnybildning och cellmigration. Proteinet betraktas ofta som vitronektinreceptorn, men det finns mer en en sorts receptor för vitronektin.

Förklaring på engelska

An integrin that binds to a variety of plasma and extracellular matrix proteins containing the conserved RGD amino acid sequence and modulates cell adhesion. Integrin alphavbeta3 is highly expressed in OSTEOCLASTS where it may play role in BONE RESORPTION. It is also abundant in vascular smooth muscle and endothelial cells, and in some tumor cells, where it is involved in angiogenesis and cell migration. Although often referred to as the vitronectin receptor there is more than one receptor for vitronectin (RECEPTORS, VITRONECTIN).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alphaVbeta3, Integrin; alpha-v beta-3 Integrin Receptors; alpha v beta 3 Integrin Receptors; Receptors, alpha-v beta-3 Integrin; Receptors, alpha v beta 3 Integrin; Vitronectin Receptor; Receptor, Vitronectin; Integrin alpha-v beta-3; Integrin alpha v beta 3; alpha-v beta-3, Integrin; beta-3, Integrin alpha-v

Svensk term AlfaVbeta3-integrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alphaVbeta3, Integrin; alpha-v beta-3 Integrin Receptors; alpha v beta 3 Integrin Receptors; Receptors, alpha-v beta-3 Integrin; Receptors, alpha v beta 3 Integrin; Vitronectin Receptor; Receptor, Vitronectin; Integrin alpha-v beta-3; Integrin alpha v beta 3; alpha-v beta-3, Integrin; beta-3, Integrin alpha-v
Engelsk term Integrin alphaVbeta3
MESH ID D039302

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.