Alkoholbetingad bukspottkörtelinflammation (Alcoholic Pancreatitis)

Alkoholbetingad bukspottkörtelinflammation

Akut eller kronisk INFLAMMATION i BUKSPOTTKÖRTELN på grund av överdriven alkoholdryck. Alkoholbetingad bukspottkörtelinflammation presenteras vanligtvis som en akut episod men det är en kronisk progressiv sjukdom hos alkoholister.

Förklaring på engelska

Acute or chronic INFLAMMATION of the PANCREAS due to excessive ALCOHOL DRINKING. Alcoholic pancreatitis usually presents as an acute episode but it is a chronic progressive disease in alcoholics.

Synonym, svenska: Pankreatit, alkoholbetingad

Synonym, engelska: Alcoholic Pancreatitis

Svensk term Alkoholbetingad bukspottkörtelinflammation
Synonym på svenska Pankreatit, alkoholbetingad
Synonym på engelska Alcoholic Pancreatitis
Engelsk term Alcoholic Pancreatitis
MESH ID D019512

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.