Allmän sjukförsäkring (Universal Health Insurance)

Allmän sjukförsäkring

Sjukförsäkringsskydd för all befolkning inom en stat eller kommun. Alla invånare iinklusive de arbetslösa eller invandrare inkluderas, oberoende tidigare eller nuvarande sjukdomstillstånd.

Förklaring på engelska

Health insurance coverage for all persons in a state or country, rather than for some subset of the population. It may extend to the unemployed as well as to the employed; to aliens as well as to citizens; for pre-existing conditions as well as for current illnesses; for mental as well as for physical conditions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Health Insurance, Universal; Insurance, Universal Health; Universal Coverage; Coverage, Universal

Svensk term Allmän sjukförsäkring
Synonym på svenska
Synonym på engelska Health Insurance, Universal; Insurance, Universal Health; Universal Coverage; Coverage, Universal
Engelsk term Universal Health Insurance
MESH ID D019472

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.