Allmänkirurgi (General Surgery)

Allmänkirurgi

En medicinsk specialitet, där manuella eller operativa ingepp används för behandling av sjukdomar, skador eller missbildningar.

Förklaring på engelska

A specialty in which manual or operative procedures are used in the treatment of disease, injuries, or deformities.

Synonym, svenska: Kirurgi

Synonym, engelska: Surgery, General; Surgery

Svensk term Allmänkirurgi
Synonym på svenska Kirurgi
Synonym på engelska Surgery, General; Surgery
Engelsk term General Surgery
MESH ID D013502

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.