Allvarlig dengue (Severe Dengue)

Allvarlig dengue

En virulent form av dengue, kännetecknad av trombocytopeni och hemokoncentration (1. och 2. graden) och med positivt tourniquettest som utmärkande drag. När den åtföljs av cirkulationskollaps och chock (av 3. och 4. graden) föreligger dengue-chocksyndrom.

Förklaring på engelska

A virulent form of dengue characterized by THROMBOCYTOPENIA and an increase in vascular permeability (grades I and II) and distinguished by a positive pain test (e.g., TOURNIQUET PAIN TEST). When accompanied by SHOCK (grades III and IV), it is called dengue shock syndrome.

Synonym, svenska: Dengue-blödarfeber; Dengue chocksyndrom

Synonym, engelska: Dengue, Severe; Dengues, Severe; Severe Dengues; Dengue Hemorrhagic Fever; Thai Hemorrhagic Fever; Fever, Thai Hemorrhagic; Philippine Hemorrhagic Fever; Fever, Philippine Hemorrhagic; Singapore Hemorrhagic Fever; Fever, Singapore Hemorrhagic; Hemorrhagic Fever, Dengue; Hemorrhagic Dengue; Hemorrhagic Dengues; Dengue Shock Syndrome

Svensk term Allvarlig dengue
Synonym på svenska Dengue-blödarfeber; Dengue chocksyndrom
Synonym på engelska Dengue, Severe; Dengues, Severe; Severe Dengues; Dengue Hemorrhagic Fever; Thai Hemorrhagic Fever; Fever, Thai Hemorrhagic; Philippine Hemorrhagic Fever; Fever, Philippine Hemorrhagic; Singapore Hemorrhagic Fever; Fever, Singapore Hemorrhagic; Hemorrhagic Fever, Dengue; Hemorrhagic Dengue; Hemorrhagic Dengues; Dengue Shock Syndrome
Engelsk term Severe Dengue
MESH ID D019595

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.