Ambulant patientövervakning (Ambulatory Monitoring)

Ambulant patientövervakning

Användning av elektronisk utrustning för att observera eller registrera fysiologiska processer hos en patient under normala, dagliga aktiviteter.

Förklaring på engelska

The use of electronic equipment to observe or record physiologic processes while the patient undergoes normal daily activities.

Synonym, svenska: Patientövervakning, ambulant

Synonym, engelska: Outpatient Monitoring; Monitoring, Outpatient; Ambulatory Monitoring

Svensk term Ambulant patientövervakning
Synonym på svenska Patientövervakning, ambulant
Synonym på engelska Outpatient Monitoring; Monitoring, Outpatient; Ambulatory Monitoring
Engelsk term Ambulatory Monitoring
MESH ID D018670

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.