American Public Health Association (American Public Health Association)

American Public Health Association

Professionell organisation som sysslar med frågor som påverkar personlig och miljöhälsa, inklusive federal och statlig finansiering för hälsoprogram, program relaterade till kroniska och infektionssjukdomar, och fackutbildning inom folkhälsa.

Förklaring på engelska

Professional organization concerned with issues affecting personal and environmental health, including federal and state funding for health programs, programs related to chronic and infectious diseases, and professional education in public health.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term American Public Health Association
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term American Public Health Association
MESH ID D040363

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.