Aminoacyl-tRNA (RNA, Transfer, Amino Acyl)

Aminoacyl-tRNA

Mellanprodukter i proteinbiosyntes. Föreningarna bildas av aminosyror, ATP och överförings-RNA, en reaktion katalyserad av aminoacyltRNA-syntetas. De är viktiga föreningar i den genetiska översättningsprocessen.

Förklaring på engelska

Intermediates in protein biosynthesis. The compounds are formed from amino acids, ATP and transfer RNA, a reaction catalyzed by aminoacyl tRNA synthetase. They are key compounds in the genetic translation process.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Transfer RNA, Amino Acyl; Amino Acyl tRNA; Acyl tRNA, Amino; tRNA, Amino Acyl; Amino Acyl T RNA; tRNA-Amino Acyl; Acyl, tRNA-Amino; tRNA Amino Acyl

Svensk term Aminoacyl-tRNA
Synonym på svenska
Synonym på engelska Transfer RNA, Amino Acyl; Amino Acyl tRNA; Acyl tRNA, Amino; tRNA, Amino Acyl; Amino Acyl T RNA; tRNA-Amino Acyl; Acyl, tRNA-Amino; tRNA Amino Acyl
Engelsk term RNA, Transfer, Amino Acyl
MESH ID D012346

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.