Aminosyraspecifikt tRNA (RNA, Transfer, Amino Acid-Specific)

Aminosyraspecifikt tRNA

En grupp överförings-RNA som är specifika för att bära var och en av de 20 aminosyror till ribosomen som förberedelse för proteinsyntes.

Förklaring på engelska

A group of transfer RNAs which are specific for carrying each one of the 20 amino acids to the ribosome in preparation for protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: tRNA-Amino Acid; Acid, tRNA-Amino; tRNA Amino Acid; Transfer RNA, Amino Acid-Specific; Transfer RNA, Amino Acid Specific; RNA, Transfer, Amino Acid Specific; Amino Acid-Specific Transfer RNA; Amino Acid Specific Transfer RNA; tRNA (Amino Acid); Amino Acid-Specific tRNA; Acid-Specific tRNA, Amino; Amino Acid Specific tRNA; tRNA, Amino Acid-Specific

Svensk term Aminosyraspecifikt tRNA
Synonym på svenska
Synonym på engelska tRNA-Amino Acid; Acid, tRNA-Amino; tRNA Amino Acid; Transfer RNA, Amino Acid-Specific; Transfer RNA, Amino Acid Specific; RNA, Transfer, Amino Acid Specific; Amino Acid-Specific Transfer RNA; Amino Acid Specific Transfer RNA; tRNA (Amino Acid); Amino Acid-Specific tRNA; Acid-Specific tRNA, Amino; Amino Acid Specific tRNA; tRNA, Amino Acid-Specific
Engelsk term RNA, Transfer, Amino Acid-Specific
MESH ID D012345

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.