Analys av utrustningsfel (Equipment Failure Analysis)

Analys av utrustningsfel

Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.

Förklaring på engelska

The evaluation of incidents involving the loss of function of a device. These evaluations are used for a variety of purposes such as to determine the failure rates, the causes of failures, costs of failures, and the reliability and maintainability of devices.

Synonym, svenska: Analys av protesfel; Analys av utrustningssvikt; Analys av materialfel

Synonym, engelska: Analysis, Equipment Failure; Analyses, Equipment Failure; Equipment Failure Analyses; Failure Analyses, Equipment; Failure Analysis, Equipment; Prosthesis Failure Analysis; Analysis, Prosthesis Failure; Analyses, Prosthesis Failure; Failure Analyses, Prosthesis; Failure Analysis, Prosthesis; Prosthesis Failure Analyses; Materials Failure Analysis; Analysis, Materials Failure; Analyses, Materials Failure; Failure Analyses, Materials; Failure Analysis, Materials; Materials Failure Analyses

Svensk term Analys av utrustningsfel
Synonym på svenska Analys av protesfel; Analys av utrustningssvikt; Analys av materialfel
Synonym på engelska Analysis, Equipment Failure; Analyses, Equipment Failure; Equipment Failure Analyses; Failure Analyses, Equipment; Failure Analysis, Equipment; Prosthesis Failure Analysis; Analysis, Prosthesis Failure; Analyses, Prosthesis Failure; Failure Analyses, Prosthesis; Failure Analysis, Prosthesis; Prosthesis Failure Analyses; Materials Failure Analysis; Analysis, Materials Failure; Analyses, Materials Failure; Failure Analyses, Materials; Failure Analysis, Materials; Materials Failure Analyses
Engelsk term Equipment Failure Analysis
MESH ID D019544

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.