Anaplasma marginale (Anaplasma marginale)

Anaplasma marginale

En art av gramnegativa bakterier och orsakssamband med svår bovin ANAPLASMOS. Det är den mest patogena av ANAPLASMA-arten.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria and causative agent of severe bovine ANAPLASMOSIS. It is the most pathogenic of the ANAPLASMA species.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Anaplasma rossicum; Anaplasma theileri; Anaplasma argentium

Svensk term Anaplasma marginale
Synonym på svenska
Synonym på engelska Anaplasma rossicum; Anaplasma theileri; Anaplasma argentium
Engelsk term Anaplasma marginale
MESH ID D042322

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.