Anaplasma ovis (Anaplasma ovis)

Anaplasma ovis

En art av gramnegativa bakterier som producerar mild till svår ANAPLASMOS hos FÅR och GETTER, och milda eller otydliga infektioner hos HJORT och NÖTKREATUR.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria producing mild to severe ANAPLASMOSIS in SHEEP and GOATS, and mild or inapparent infections in DEER and CATTLE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Anaplasma ovis
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Anaplasma ovis
MESH ID D042323

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.