Andning, dead space (Respiratory Dead Space)

Andning, dead space

Den del av luftvägarna eller luften i luftvägarna som inte utbyter SYRE och KOLDIOXID med pulmonellt kapillärblod.

Förklaring på engelska

That part of the RESPIRATORY TRACT or the air within the respiratory tract that does not exchange OXYGEN and CARBON DIOXIDE with pulmonary capillary blood.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dead Space, Respiratory; Dead Spaces, Respiratory; Respiratory Dead Spaces; Space, Respiratory Dead; Spaces, Respiratory Dead

Svensk term Andning, dead space
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dead Space, Respiratory; Dead Spaces, Respiratory; Respiratory Dead Spaces; Space, Respiratory Dead; Spaces, Respiratory Dead
Engelsk term Respiratory Dead Space
MESH ID D012126

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.