Andningsförlamning (Respiratory Paralysis)

Andningsförlamning

Fullständig eller allvarlig svaghet i andningsmusklerna. Detta tillstånd kan vara associerat med MOTOR NEURONSJUKDOMAR; PERIFERA NERVSJUKDOMAR; NEUROMUSKULÄRA KORSNINGSSJUKDOMAR; RYGGMÄRGSSJUKDOMAR; skada på PHRENIC NERVE; och andra störningar.

Förklaring på engelska

Complete or severe weakness of the muscles of respiration. This condition may be associated with MOTOR NEURON DISEASES; PERIPHERAL NERVE DISEASES; NEUROMUSCULAR JUNCTION DISEASES; SPINAL CORD DISEASES; injury to the PHRENIC NERVE; and other disorders.

Synonym, svenska: Andningsparalys; Respiratorisk förlamning

Synonym, engelska: Paralysis, Respiratory; Paralysis, Respiratory Muscle; Muscle Paralyses, Respiratory; Muscle Paralysis, Respiratory; Respiratory Muscle Paralysis; Diaphragmatic Paralysis; Paralysis, Diaphragmatic

Svensk term Andningsförlamning
Synonym på svenska Andningsparalys; Respiratorisk förlamning
Synonym på engelska Paralysis, Respiratory; Paralysis, Respiratory Muscle; Muscle Paralyses, Respiratory; Muscle Paralysis, Respiratory; Respiratory Muscle Paralysis; Diaphragmatic Paralysis; Paralysis, Diaphragmatic
Engelsk term Respiratory Paralysis
MESH ID D012133

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.