Andningsljud (Respiratory Sounds)

Andningsljud

Buller, normala och onormala, hörs på auskultation över någon del av luftvägarna.

Förklaring på engelska

Noises, normal and abnormal, heard on auscultation over any part of the RESPIRATORY TRACT.

Synonym, svenska: Biljud; Pipljud; Respiratoriska ljud; Stridor; Väsljud

Synonym, engelska: Respiratory Sound; Sound, Respiratory; Breathing Sounds; Breathing Sound; Sound, Breathing; Sounds, Breathing; Lung Sounds; Lung Sound; Sound, Lung; Sounds, Lung; Stridor; Stridors; Rales; Rale; Crackles; Crackle; Pleural Rub; Pleural Rubs; Rub, Pleural; Rhonchi; Rhonchus; Wheezing; Wheezings

Svensk term Andningsljud
Synonym på svenska Biljud; Pipljud; Respiratoriska ljud; Stridor; Väsljud
Synonym på engelska Respiratory Sound; Sound, Respiratory; Breathing Sounds; Breathing Sound; Sound, Breathing; Sounds, Breathing; Lung Sounds; Lung Sound; Sound, Lung; Sounds, Lung; Stridor; Stridors; Rales; Rale; Crackles; Crackle; Pleural Rub; Pleural Rubs; Rub, Pleural; Rhonchi; Rhonchus; Wheezing; Wheezings
Engelsk term Respiratory Sounds
MESH ID D012135

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.