Andningsmuskulatur (Respiratory Muscles)

Andningsmuskulatur

Dessa inkluderar muskler i MEMBRANET och de INTERKOSTALA MUSKLERNA.

Förklaring på engelska

These include the muscles of the DIAPHRAGM and the INTERCOSTAL MUSCLES.

Synonym, svenska: Respiratorisk muskulatur

Synonym, engelska: Muscle, Respiratory; Muscles, Respiratory; Respiratory Muscle; Ventilatory Muscles; Muscle, Ventilatory; Muscles, Ventilatory; Ventilatory Muscle

Svensk term Andningsmuskulatur
Synonym på svenska Respiratorisk muskulatur
Synonym på engelska Muscle, Respiratory; Muscles, Respiratory; Respiratory Muscle; Ventilatory Muscles; Muscle, Ventilatory; Muscles, Ventilatory; Ventilatory Muscle
Engelsk term Respiratory Muscles
MESH ID D012132

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.