Andningsstimulerande medel (Respiratory System Agents)

Andningsstimulerande medel

Läkemedel som används för deras effekter på andningsvägarna.

Förklaring på engelska

Drugs used for their effects on the respiratory system.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Respiratory System; Respiratory Stimulants; Stimulants, Respiratory; Respiratory Stimulant; Stimulant, Respiratory

Svensk term Andningsstimulerande medel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Respiratory System; Respiratory Stimulants; Stimulants, Respiratory; Respiratory Stimulant; Stimulant, Respiratory
Engelsk term Respiratory System Agents
MESH ID D019141

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.