Andningssvikt (Respiratory Insufficiency)

Andningssvikt

Underlåtenhet att på ett adekvat sätt tillhandahålla syrgas till kroppens celler och att avlägsna överskott av koldioxid från dem. (Stedman, 25:e uppl)

Förklaring på engelska

Failure to adequately provide oxygen to cells of the body and to remove excess carbon dioxide from them. (Stedman, 25th ed)

Synonym, svenska: Andningsinsufficiens; Respirationssvikt; Respiratorisk insufficiens

Synonym, engelska: Acute Hypercapnic Respiratory Failure; Hypercapnic Acute Respiratory Failure; Acute Hypoxemic Respiratory Failure; Hypoxemic Acute Respiratory Failure; Respiratory Failure; Failure, Respiratory; Respiratory Failures; Hypoxemic Respiratory Failure; Failure, Hypoxemic Respiratory; Hypoxemic Respiratory Failures; Respiratory Failure, Hypoxemic; Hypercapnic Respiratory Failure; Failure, Hypercapnic Respiratory; Hypercapnic Respiratory Failures; Respiratory Failure, Hypercapnic; Respiratory Depression; Ventilatory Depression; Depressions, Ventilatory

Svensk term Andningssvikt
Synonym på svenska Andningsinsufficiens; Respirationssvikt; Respiratorisk insufficiens
Synonym på engelska Acute Hypercapnic Respiratory Failure; Hypercapnic Acute Respiratory Failure; Acute Hypoxemic Respiratory Failure; Hypoxemic Acute Respiratory Failure; Respiratory Failure; Failure, Respiratory; Respiratory Failures; Hypoxemic Respiratory Failure; Failure, Hypoxemic Respiratory; Hypoxemic Respiratory Failures; Respiratory Failure, Hypoxemic; Hypercapnic Respiratory Failure; Failure, Hypercapnic Respiratory; Hypercapnic Respiratory Failures; Respiratory Failure, Hypercapnic; Respiratory Depression; Ventilatory Depression; Depressions, Ventilatory
Engelsk term Respiratory Insufficiency
MESH ID D012131

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.