Andningsvård (Respiratory Therapy)

Andningsvård

Vård av patienter med brister och abnormiteter i samband med hjärt-lungsystemet. Det innefattar terapeutisk användning av medicinska gaser och deras administrativa apparater, miljökontrollsystem, befuktning, aerosoler, ventilationsstöd, bronkopulmonell dränage och träning, andningsrehabilitering, hjälp med hjärt-lungräddning och underhåll av naturliga, konstgjorda och mekaniska luftvägar.

Förklaring på engelska

Care of patients with deficiencies and abnormalities associated with the cardiopulmonary system. It includes the therapeutic use of medical gases and their administrative apparatus, environmental control systems, humidification, aerosols, ventilatory support, bronchopulmonary drainage and exercise, respiratory rehabilitation, assistance with cardiopulmonary resuscitation, and maintenance of natural, artificial, and mechanical airways.

Synonym, svenska: Inhalationsterapi

Synonym, engelska: Therapy, Respiratory; Respiratory Therapies; Therapies, Respiratory; Inhalation Therapy; Therapy, Inhalation; Inhalation Therapies; Therapies, Inhalation

Svensk term Andningsvård
Synonym på svenska Inhalationsterapi
Synonym på engelska Therapy, Respiratory; Respiratory Therapies; Therapies, Respiratory; Inhalation Therapy; Therapy, Inhalation; Inhalation Therapies; Therapies, Inhalation
Engelsk term Respiratory Therapy
MESH ID D012138

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.